Aandachtspunten bij het verwerken van meerwerk in de loonadministratie (incl. twee rechtszaken)

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld hoe de werkgever moet omgaan met meerwerk. Vrijwel iedere organisatie heeft daar wel eens mee te maken. Maar hoe moet de werkgever dat verwerken in de loonadministratie? Meerwerk moet voldoende worden beloond volgens de WML en er is vakantiebijslag over verschuldigd. In deze tool worden de regels van de WML aan u uitgelegd, vindt u belangrijke aandachtspunten in een checklist en leest u over twee relevante rechtspraken.

Via: Rendement