Nieuws

Home/Nieuws/

Marktanalyse externe functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht bepaalde organisaties om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit kan een interne of een externe functionaris zijn. Kiest uw organisatie voor een externe functionaris, dan heeft u de keuze uit diverse aanbieders. Deze vergelijking laat een selectie zien die op verschillende onderdelen kunt vergelijken. Kies de juiste FG die het beste bij uw organisatie past.

Via: Rendement

19 november 2018|

Aandachtspunten bij het particulier verzekeren van het Ziektewet-risico

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dat betekent dat de werkgever zelf opdraait voor de uitkering en re-integratie van zieke (ex-)werknemers die onder het vangnet van de Ziektewet vallen. In ruil daarvoor draagt hij minder premies werknemersverzekeringen af. De meeste eigenrisicodragers voor de Ziektewet brengen het risico onder bij een particuliere verzekeraar. Waar moet de werkgever dan op letten? U leest het in deze checklist.

Via: Rendement

14 november 2018|

Aandachtspunten bij het verwerken van meerwerk in de loonadministratie (incl. twee rechtszaken)

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld hoe de werkgever moet omgaan met meerwerk. Vrijwel iedere organisatie heeft daar wel eens mee te maken. Maar hoe moet de werkgever dat verwerken in de loonadministratie? Meerwerk moet voldoende worden beloond volgens de WML en er is vakantiebijslag over verschuldigd. In deze tool worden de regels van de WML aan u uitgelegd, vindt u belangrijke aandachtspunten in een checklist en leest u over twee relevante rechtspraken.

Via: Rendement

14 november 2018|

Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties

De werkgever heeft straks recht op compensatie van de transitievergoeding als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het is inmiddels zeker dat deze compensatie van de transitievergoeding doorgaat, maar nog niet bekend wanneer het ingaat. Op z’n vroegst is dat 1 april 2020. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten waar de werkgever straks recht op heeft: de compensatie geldt namelijk ook met terugwerkende kracht. Deze tool geeft u meer informatie over de werking van de compensatie transitievergoeding, voorwaarden, aan te leveren gegevens en bijzondere situaties die kunnen ontstaan.

Via: Rendement

14 november 2018|

De gevolgen van de AVG voor de salaris- en personeelsadministratie (incl. twee rechtszaken)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de privacyregels. Het is daarom van belang dat de werkgever weet waar hij op het gebied van zijn salaris- en personeelsadministratie onder meer rekening mee moet houden. Deze checklist geeft u een overzichtelijk lijstje en worden er twee relevante rechtszaken behandeld.

Via: Rendement

14 november 2018|